Arbetskvällar

Nu är det dags! Årets första arbetskväll är inplanerad (se i kalendern). Hösten går i utställningarnas tecken. Vi kommer att ta upp ämnen och frågor som innefattar inlämningar till utställningar och tävlingar. Med ett så stort medlemsantal och ett engagemang som vida överträffade mina förväntningar kommer vi att få en bra höst.

Välkomna till Möllestugan den 28/9 kl 18,30.

/Patrik