Övriga funktioner


Tävlingsansvarig: Bo Morenius Utställningsansvarig: Lennart Jansson

Bildbedömningsansvarig: Karolina Vohnsen Arbetskvällsansvarig: Patrik Ronkainen

Utflyktsansvarig: Christina Andersson Webbansvarig: Bo Morenius


Värd/Värdinna:                    Bo Jönsson, Inga-Britt Månsson
Revisorer:                             Mikael Nilsson, Rolf Nilsson (suppl)
Valberedning:                      Bo Jönsson, Lennart Jansson, Marianne Hellstrand 


 

Senast ändrad: 8 mars, 2022 kl. 21:54