Övriga funktioner


Tävlingsansvarig: Ulf Lundh Utställningsansvarig: Lennart Jansson

Bildbedömningsansvarig: Karolina Vohnsen Arbetskvällsansvarig: Patrik Ronkainen

Utflyktsansvarig: Peter Roadson Webbansvarig: Bo Morenius


Värd/Värdinna:                    Christina Andersson, Rolf Nilsson
Revisorer:                             Mikael Nilsson, Rolf Nilsson (suppl)
Valberedning:                      Lennart Jansson, Kent Bernby, Ulf Nilsson 


 

Senast ändrad: 10 mars, 2023 kl. 12:40