Välkomna till Prästabonnaskogens Naturreservat!

Lördagen 2/10 kl. 10:00 träffas vi på parkeringen vid Tjörnarps Kyrka för en dag i höstfotots tecken.

Prästabonnaskogens naturreservat bjuder in besökaren till ett ädellövskogsområde. Vältrampade stigar leder till badplatser, bryggor och grillplatser. Odlingsrösen och spår efter torvtäkt minner om långvarig mänsklig närvaro. Delar av lövskogen består av skog som är över 150 år gammal. Här finns ganska gott om högstubbar och döda eller döende träd. De skapar förutsättningar för en riklig förekomst av trädlevande svampar. Det centrala partiet av skogen växer på mark som en gång varit betad. Här är träden ungefär hundra år gamla eller yngre. De döda eller döende träden blir mat och skydd för många småkryp och deras larver. Bordet är dukat för fladdermöss och fåglar. Hackspettar förstorar håligheter till sina bon som när de överges kan tas över av skogsduvor eller fladdermöss. Den ovanliga fladdermusarten barbastell har sina jaktmarker i reservatet. Barbastellen är mycket sällsynt och globalt hotad och med stor tur kan man få se den fladdra förbi en sen kväll i jakt på småfjärilar.

Det finns gott om platser där vi kan sitta ned och ta en fikapaus.

Läs mer om Prästabonnaskogens NR här

Väl mött!


Säsongsstart för månadstävlingarna – “Gjord av stål”

Läs mer här


Klubbmästerskap Höst 2021 – Tema “Rörelse”

Läs mer här


Utmaning 2021

Besök skånska naturreservat – Läs mer här


Tyringe Fotoklubb ställer ut i Tyringe Sparbanks tidigare lokaler.

I samarbete med Tyringe Församling ställer Tyringe Fotoklubb ut bilder i det nystartade caféet ”Kyrkbanken”. De första bilderna hängs upp den 17/1 och byte av bilder kommer att ske enligt schema utarbetat av utställningsansvarig Lennart Jansson. Tanken är att alla klubbmedlemmar ska få möjlighet att visa bilder under utställningen.

Bilder från fyra medlemmar hängdes upp 6/9.
Nästa byte av bilder sker i början av november.


Medlemsavgift 2021

Medlemsavgift: 300:-/år
Ungdom: 100:-/år (t.o.m. det kalenderår medlem fyller 24 år)

Medlemsavgift betalas till:
Bankgiro: 5175-6013
Swish: 123 213 83 11


20 frågor om din kamera och kamerateknik.

Klicka här för att svara på frågorna i vår quiz


Senast ändrad: 20 september, 2021 kl. 21:43