Utställning på Tyringe Bibliotek

Utställning på Tyringe Bibliotek 2020-2021

Under rådande omständigheter och restriktioner för att minska smittspridning av Covid-19 finns det idag en viss osäkerhet om utställningen på Tyringe Bibliotek går att genomföra.

Vi planerar för att kunna ställa ut våra bilder och att hänga bilderna veckan innan jul. Har du förhinder vid hängningen hjälper andra utställare dig.

Utställningen kommer att ha samma layout som senast.

Senast på månadsmötet 8/12 vill utställningsansvarig Lennart Jansson ha besked om vilka som vill ställa ut och var bilderna ska hängas. Det går också bra att meddela utställningsansvarig via mail eller telefon och då i synnerhet om månadsmötet 8/12 ställs in med hänvisning till Covid-19-restriktioner.