Föreläsning i höst

Vi bestämde på förra mötet att vi skulle hålla i en föreläsning på biblioteket i Tyringe. Ämnet var valfritt men vi bestämde att det ska vara TFK i fokus och att föreläsningen ska precis som på vår utställning heta ”Mångfald av bilder”. Vi har ca: en timme som skall fyllas ut. Typ 10 fotografer a’ 6 min.

Vi vill att ni som är intresserade av att visa upp och prata om era bilder anmäler intresse senast på månadsmötet den 9/5. När ni lämnar in om intresse så anmäler ni också om vilken sorts bilder ni tänkt visa och hur ni vill presentera dom. För mer info kan ni kontakta Lennart eller Patrik.

När vi fått in alla anmälningar så sätter vi en agenda för kvällen. Men för att verkligen kunna visa på bredden och styrkan av att vara med i en fotoklubb får man också vara beredd på kompromisser. Vi ska ha ett varierat utbud och intressanta ämne.

Efter mötet kommer styrelsen att sammanställa vad vi har och därefter samla styrkan för att gemensamt sätta kvällens program.

/Patrik