Ändring i schemat

Vi blir tvungna att kasta om lite i schemat då vi ännu inte erhållit några bilder från frågande klubb. Det gör att vi kan börja förbereda Kretsfoto redan i morgon onsdag. I övrigt har vi många ämnen som står på tur vilket gör att vi kanske slänger in lite av det kommande också.