Aktuella tävlingar


Dags för klubbmästerskapets höstomgång med temat ”Landskap”

Klubbmedlemmar får delta med högst tre digitalbilder vardera. Bilderna ska vara i jpeg-format och exif-data måste medfölja. Varje bidrag ska namnges med ett unikt namn på tre bokstäver och bildtitel, t.ex. ”AND – Landskap”.

Bilderna ska vara tagna efter 15/6 2018.

Inlämning av tävlingsbidragen sker på arbetskvällen 24/10 2018 och resultatet presenteras på månadsmötet 11/12 2018.


Sommartävling

Så har den numera traditionella sommartävlingen startat med tema ”Min bästa sommarbild från någonstans i Norden”. Tävlingen pågår under tiden 13/6-31/8 med inlämning via mail till ordf. senast den 1/9 2018. Resultatet av tävlingen kungörs vid månadsmötet i september.
 
Inlämnad bild skall vara i format 1920 x 1080 px och högst 1 MB stor. Exif skall medfölja bilden.
 
Endast ordf. utgör jury och hans beslut kan inte överklagas. Bild som publiceras på FB eller annat fotomedia före månadsmötet i sept äger inte deltaga i tävlingen.
 
GLAD och SKÖN SOMMAR tillönskas alla fotoklubbens medlemmar och följare.
 
Ingmar
 

Månadstävlingarna tar sommarlov

Vi gör sommaruppehåll i månadstävlingarna. Nästa månadstävling sker i september.


Senast ändrad: 26 juni, 2018 kl. 19:48