Aktuella tävlingar


Sommartävling

Så har den numera traditionella sommartävlingen startat med tema ”Min bästa sommarbild från någonstans i Norden”. Tävlingen pågår under tiden 13/6-31/8 med inlämning via mail till ordf. senast den 1/9 2018. Resultatet av tävlingen kungörs vid månadsmötet i september.
 
Inlämnad bild skall vara i format 1920 x 1080 px och högst 1 MB stor. Exif skall medfölja bilden.
 
Endast ordf. utgör jury och hans beslut kan inte överklagas. Bild som publiceras på FB eller annat fotomedia före månadsmötet i sept äger inte deltaga i tävlingen.
 
GLAD och SKÖN SOMMAR tillönskas alla fotoklubbens medlemmar och följare.
 
Ingmar
 

Månadstävlingarna tar sommarlov

Vi gör sommaruppehåll i månadstävlingarna. Nästa månadstävling sker i september.