Klubbmästerskap Höst


Höstomgångens tema är ”Transportmedel”

Klubbmedlemmar får delta med högst tre digitalbilder vardera. Bilderna ska vara i jpeg-format och exif-data måste medfölja. Varje bidrag ska namnges med ett unikt namn på tre bokstäver och bildtitel, t.ex. ”AND – Landskap”.

Bilderna ska vara tagna under perioden 1/4 – 21/10 2020.

Inlämning av tävlingsbidragen sker senast på arbetskvällen 21/10 2020 och resultatet presenteras på månadsmötet 8/12 2020.

Tävlingsansvarig: Filberth Karlsson