Inställda aktiviteter – Uppdaterat 31/3


Hej på Er alla i dessa coronatider!

Vi har ju nu ställt in alla våra innemöten under mars och april till månadsmötet den 14/4 i en första omgång på grund av härjande covid-19 virus. En förhoppning om att virusets framfart skulle dämpas har gått på skam och förutsägelserna från myndigheter och sakkunniga är alltjämt dystra med förhoppningar om lättnad framåt sommaren. Personalnedskärningar och permitteringar visar på allvaret i vårt samhälle. Många medlemmar har vid spontansammankomster och på andra sätt framfört den berättigade frågan om hur vi gör med vår samvaro och verksamhet i klubben den närmaste tiden. Er oro har medfört beslut om att vi inställer all inneverksamhet i form av månadsmöten och arbetskvällar tills vidare under april och maj månader och hoppas på ett avslutande månadsmöte i juni någonstans ute i naturen inför sommaruppehållet. De som fått uppdrag att visa bilder under vårens månadsmöten ser vi fram mot att få ta del av under hösten förhoppningsvis.

Vi kan naturligtvis inte hålla oss helt borta från social samvaro i klubben och de initiativ som tagits av ett antal medlemmar om spontanträffar i naturen uppskattas där vi då kan hålla ett visst minimiavstånd till varandra. Vi uppmuntrar till sådan aktivitet där risken för smitta är synnerligen begränsad under förutsättning att var och en som känner sig krasslig i någon mån tar sitt ansvar och avstår från deltagande.

Det är också nu vår FB-grupp är av största nytta. Genom publicering av alster i bild och ord av envar håller vi den fina kontakt vi har med varandra levande. Ditt inlägg är lika betydelsefullt som mitt och alltid till glädje och nytta för vår gemenskap. Vi ska ju under april försöka ta en bild varje dag och sammanställa våra upplevelser i bildspel framöver. Inget hindrar att dagsbilder publiceras i gruppen när du känner för det och det är ju så att du tar mer än en bild om dagen när du är ute med kameran eller hur?

Låt oss nu se framåt med optimism och glädjas åt de skira färger och pånyttfödelse som våren för med sig.

/ Ingmar