Samarbete med andra fotoklubbar

Samarbete Tyringe FK, Winslöfs FK och Hässleholms FK.

Ledningarna för fotoklubbarna har kommit överens om samarbete avseende erfarenhetsutbyte, fototräffar, tävlingar m.m. när så känns påkallat. Tanken är att fotoklubbarnas medlemmar träffas minst en gång per termin under rullande arrangörskap av ingående klubb i samarbetet under trivsamma former och diskussion i något aktuellt ämne i våra verksamheter.

Vi hälsar alla våra medlemmar välkomna att deltaga i vårt gemensamma intresse för fotografin.

Ingmar Kristiansson                  Tom Backman                 Helene Johansson
Ordf. TFK                                     Ordf. WFK                        Ordf. HFK

Senast ändrad: 3 november, 2016 kl. 17:13