Arbetskvällar

Nu ligger det ett förslag på arbetskvällar på vår hemsida. Första arbetskvällen blir den 22/1. Sista arbetskvällen blir den 29/4. Alla är inte fullbelagda fram till sommar uppehållet så förslag emottages tacksamt. Ni är alla varmt välkomna till en ny termin.

/Patrik